انتقال تصویر از کابل USB Type-C

انتقال تصویر از کابل USB Type-C قبلاً درباره ویژگیهای جدید کابل ها و کانکتورهای USB از قبیل انتقال برق و data شنیده بودیم اما به تازگی با همکاری انجمن استاندارد تجهیزات صوتی و تصویری VESA توانایی انتقال سیگنال های صوتی و تصویری نیز به این کابلها افزوده شده است که کارآیی و زمینه های مورد استفاده این کابلها را بیش از پیش گسترش خواهد داد.