انتخاب و خرید ساز دهنی (قسمت دوم)

راهنمای خرید سازدهنی – چه نوع سازدهنی مناسب است ؟ قسمت دوم خلاصه ی مقاله قبلی : برای افرادی که می خواهند نواختن سازدهنی را برای نخستین بار تجربه نمایند ، می توان به طور خلاصه گفت که سه نوع اصلی سازدهنی عبارتند از :ترمولو (Tremolo) ، دیاتونیک (Diatonic) و کروماتیک (Chromatic) . در بازار ایران هم همین سه نوع اصلی وجود دارند که برای آشنایی بیشتر در مورد هر