انتخاب مانیتورینگ

انتخاب مانیتورینگ هنگام انتخاب یک سیستم مانیتورینگ تصمیمات زیادی وجود دارد که باید به درستی اتخاز شوند. بافل بی‌نهایت، رفلکس، یا خط انتقال؟ اکتیو، پرتوان یا پسیو؟ دوسیم یا دوتقویت‌کننده؟ به شما کمک می‌کنیم که پاسخی را که به دنبال آن هستید بدست آورید. (Hugh Robjohns, SOS journal of july 2005) انتخاب یک سیستم مانیتورینگ به دلیل وجود بسیاری از مدل ها و طراحی‌ها،می­تواند کار مشکل و گیج‌کننده‌ای باشد. برای