صدای خوب چه صدایی است

  ۱٫صدای خوب چه صدایی است حتما پیش آمده که دیده‌اید در هیئتی یک صدا بردار ماهر با یک سیستم معمولی صدایی تولید کرده است که به نظر بی نقص می‌آید و صدابرداری کم تجربه، با سیستمی پیشرفته و کامل نمی‌تواند صدای مناسبی بگیرد. به نظر شما اشکال از کجاست؟