آموزش ضبط صدا بصورت دو کانال استریو با نرم افزار Adobe Audition cs 6

آموزش ضبط صدا بصورت دو کانال استریو با نرم افزار Adobe Audition cs 6 قبل ازانجام هرکاری اول نرم افزار را برروی کامپیوتر خود نصب نمائید بعد از نصب کامپیوتر را ریستارت کنید.بعد رابط صدا را به کامپیوتریا لبتاب خود متصل کنید و فعال کنید(یعنی اگر از ورودی میکروفون خود لبتاب استفاده میکنید بعد ازاتصال رابط باید از قسمت کارت صدای لبتاب ورودی جدید را انتخاب کنید وفعال کنید برای