ولوم Gain گین روی میکسر

ولوم Gain گین روی میکسر Gain گین چیست؟ آموزش کار با میکسر ها Gain چیست؟ در قسمت های دیگه انجمن و در مقالات آموزشی گفتیم هر ورودی تنظیمات خاص خود را دارد ، در این بخش قصد داریم در مورد Gain یا همون حساسیت صحبت کنیم که اولین ولوم تنظیمی است