مقاومت‌های وابسته به ولتاژ

یک وریستور اکسید فلزی ۳۸۵ ولت. الکترونیک مقاومت‌های وابسته به ولتاژ وَریستورها که به عنوان مقاومت‌های وابسته به ولتاژ (Voltage Dependent Resistors) از آنها یاد می‌شود، قطعات الکتریکی هستند که وظیفه اصلی‌شان حفاظت از مدارهای الکترونیکی و سیستم‌های قدرت توسط جذب انرژی اضافی و تنظیم مقادیر ناخواسته ولتاژهای زودگذر (ناپایدار) است.