الکترونیک دیجیتال و الکترونیک انالوگ

الکترونیک دیجیتال و الکترونیک انالوگ الکترونیک آنالوگ الکترونیک آنالوگ به سامانه‌های الکترونیکی گفته می‌شود که با سیگنال‌های متغیر پیوسته کار می‌کنند. برخلاف سامانه‌های الکترونیک دیجیتال که فقط از دو تغییر سطح استفاده می‌کنند. واژهٔ «آنالوگ» به روابط نسبی ما بین یک سیگنال و یک ولتاژ یا یک جریان برق اشاره می‌کند. واژه انالوگ از واژه یونانی ανάλογος که معنای “نسبی” می‌دهد گرفته شده‌است.