افکت های گیتار

افکت های گیتار اولین افکت های صدا از تولیدات استودیو بودند. در اواسط و اواخر ۱۹۴۰ مهندسین صدا و موزیسین ها مثل لس پاول شروع به دستکاری صدا ها برای ایجاد اکوهای غیر معمول کردند.تکنیک عوض کردن جای میکروفن در فضاهای مختلف به خصوص جاهایی با خاصیت آکوستیک مورد استفاده قرار می گرفت.