جوایز تولیدکننده ایتالیایی آمپلیفایر ( پاورسافت )

جوایز تولیدکننده ایتالیایی آمپلیفایر ( پاورسافت ) PowerSoft یکی از شرکت های پیشتاز در زمینه تولید آمپلیفایرهایی با مشخصه های اصلی سبک وزنی , رک مونت , بازده بالا و مصرف پایین می باشد. مقر اصلی این شرکت در فلورانس ایتالیاست. پاورسافت جوایز متعددی در زمینه طراحی و ارائه محصولات به خود اختصاص داده است. در اینجا برخی از آنها لیست شده اند. Powersoft AWARDS Powersoft Ottocanali DSP+D Series amplifier