اصطلاح RMS در صوت به چه معناست

اصطلاح RMS در صوت به چه معناست این عبارت از مهمترین اصطلاحات فنی یک اسپیکر به شمار میرود که مخفف عبارت “روت مین اسکوئر ” (root mean square) می باشد. این مقدار به Effective value یعنی ” مقدار موثر” نیز شناخته می شود. این معیار، آماری از اندازه کمیت متغیر است. آر ام اس (RMS) نسبتی است که یک چهارم حداکثر ممکن در تولید امواج فرکانسی در اسپیکر را با