اصول صدابرداری نوین

اصول صدابرداری نوین آموزش صدابرداری به اندازه ای که تجربه مان یاری می کند نکاتی را به خدمتتان ارائه می دهیم: روش های ضبط صدا: صدایی که شما می خواهید ضبط کنید، چند گزینه پیش روی شماست: استفاده از صدای خود خواننده، استفاده از صدای باندها در فضا، استفاده از سیگنالهای خود دستگاه. فرض کنید می خواهید صدا را با یک mp3 player ضبط کنید. می توانید این mp3 را