کمیت‌های صوت

کمیت‌های صوت (Sound Measurement Scales): ۱- کمیت‌های فیزیکی مطلق: دامنه توان، دامنه شدت، دامنه فشار آکوستیکی ۲- کمیت‌های لگاریتمی ((تراز)) (فیزیولوژیکی): تراز توان، تراز شدت، تراز فشار آکوستیکی

Early Reflections

Early Reflections از بین بردن تمامی بازتاب های صوتی اولیه در کنترل روم امکان پذیر نیست ، اما باید سطح این انعکاس ها را به حداقل برسانیم.  در مانیتورینگ صدا باید به دو نکته بسیار مهم توجه داشت:

اصطلاحات رایج در صدابرداری

اصطلاحات رایج در صدابرداری هام hum : صدایی که اصطلاحآ به آن (( هوا )) می گویند که به دلیل پایین بودن کیفیت ابزارهای صدابرداری به وجود می آید.