مانیتور Eve Audio در استودیو حرفه ای

مانیتور Eve Audio در استودیو حرفه ای Hromadske.TV اولین پایگاه تلوزیونی آنلاین در اوکراین است. این ایستگاه پخش تلوزیونی در سال ۲۰۱۳ همزمان با نقطه عطف تاریخ اوکراین تاسیس شد، و تامین بودجه مالی آن عمدتاً از طریق کمکهای مردمی صورت می گیرد، زمانی که پخش مستقیم تصویری وقایع زندگی، حتی بدون هیچگونه اظهارنظری، به معیاری برای گزارش و همچنین به منبع اصلی اطلاعات قابل اطمینان تبدیل شده بود. در