مانیتورینگ صدا ۱

مانیتورینگ صدا ۱ یکی از هیجان انگیزترین لحاظات در تولید موسیقی، شنیدن صدای نهایی پس از یک میکس خوب و استاندارد به وسیله بلندگوهای مونیتورینگ استودیو است. در این هنگام صدا آنچنان واضح است که می توان تمام جزییات را شنید و آنقدر  قوی است که فرکانسهای بم تا عمق وجود شنونده نفوذ می کنند.