چهار مرحله ی رشد استودیوها – مرحله اول

چهار مرحله ی رشد استودیوها استودیو خانگی موقوفی استودیو اتاق خواب استودیو حرفه ای استودیو نیمه حرفه ای چهار مرحله ی رشد استودیوها – مرحله اول از روز اول آغاز می کنیم : ۱- استودیو اتاق خواب عموما به برپایی تجهیزات کوچک نزدیک محل خوابتان اطلاق می شود حداقل امکانات کاملی که برای ضبط صدا در کامپیوترتان نیازاست. ۲- استودیو خانگی موقوفی عموما به اتاقی در خانه تان اطلاق می