چهار مرحله ی رشد استودیوها – مرحله چهارم

چهار مرحله ی رشد استودیوها – مرحله چهارم مرحله ۴ : استودیوی حرفه ای برای ۹/۹۹ درصد از ما مرحله ۳ آخرین سطح جستجوی ما خواهد بود. زیرا حقیقت این است که … موفق شدن در کسب و کار حرفه ای صدا بسیار سخت است. و اکثر ما ها به دنبال حرفه ای شدن به هر قیمتی نیستیم. اما تا زمانی که بسیاری از شما حد اقل در مورد آن

چهار مرحله ی رشد استودیوها – مرحله سوم

چهار مرحله ی رشد استودیوها – مرحله سوم اما زمانی که روزی برسد که شما بخواهید صدای افراد دیگر ی را ضبط کنید، و احتمالا ازآنها برای خدمات خود هزینه هایی مطالبه کنید، از آن زمان به تدریج به مرحله ۳: استودیو “نیمه حرفه ای” نیازپیدا می کنید. بزرگترین مشکل استودیویی که ما راه اندازی کردیم … این است که تنها تعداد محدودی کانال های ورودی ارائه می دهد .

چهار مرحله ی رشد استودیوها – مرحله دوم

چهار مرحله ی رشد استودیوها – مرحله دوم اکنون دراین نقطه تشریح مرحله ی اول را خاتمه می دهیم اگر همه ی آنچه گفتیم را بخوبی متوجه شده باشید، بخوبی خواهید توانست در استودیو اتاق خواب خود صوت ضبط کنید. و باوجود اینکه بسیاری از افراد بسیار بیش ازحد معمول برای باقی ماندن دراین مرحله احساس رضایت دارند برخی ازشما ممکن است از جنبه هایی خواستار چیز بهتری باشید، درچنین

چهار مرحله ی رشد استودیوها – مرحله اول

چهار مرحله ی رشد استودیوها استودیو خانگی موقوفی استودیو اتاق خواب استودیو حرفه ای استودیو نیمه حرفه ای چهار مرحله ی رشد استودیوها – مرحله اول از روز اول آغاز می کنیم : ۱- استودیو اتاق خواب عموما به برپایی تجهیزات کوچک نزدیک محل خوابتان اطلاق می شود حداقل امکانات کاملی که برای ضبط صدا در کامپیوترتان نیازاست. ۲- استودیو خانگی موقوفی عموما به اتاقی در خانه تان اطلاق می