استفاده درست از میکروفن

استفاده درست از میکروفن اگر موزیک شما شامل سازهای اکوستیکی و صدای خواننده است، کیفیت نهایی ضبط شما ، کاملا به میکروفون ها و چگونگی استفاده شما از آنها بستگی دارد . قرار گرفتن یک میکروفون معمولی در مکانی مناسب نتیجه ای بسیار بهتر از یک میکروفون گرانقیمت در در نقطه ای نامناسب خواهد داشت. در نهایت می توان گفت مراقبت صحیح از میکروفون ها و جایگذاری با دقت و

افزایش عمر میکروفن ها

افزایش عمر میکروفن ها پلاریته: مشخصه‌ پلاریته تعیین کننده وضعیت سیگنال خروجی الکتریکی میکروفون نسبت به سیگنال ورودی آکوستیکی آن است. در حالت استاندارد پین شماره دو مثبت می‌باشد. در این حالت وقتی فشار صوتی سبب حرکت دیافراگم به سمت داخل شود ولتاژی مثبت در پین شماره دو نسبت به پین شماره سه تولید می‌گردد.