کابل XLR

کابل XLR این نوع از کابل جز کابل های پر مصرف مورد استفاده در استودیو های حرفه ای می باشد . کابل های xlr در انواع مختلف ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ زبانه وجود دارند که در استودیو های صدا برداری از نمونه ۳ زبانه که به آن XLR3 گفته میشود ، استفاده میشود . در کابل های xlr سه زبانه (سه پین) ، پین اول مربوط به