اصول استفاده از میکسرها

اصول استفاده از میکسرها اولین چیزی رو که می خوام بگم در مورد میکسر هاست . Mix در زبان محترم انگلیسی یعنی مخلوط کردن ، ترکیب کردن ؛ وقتی هم که پسوند er می گیرد معنای مخلوط کننده یا ترکیب کننده را  به آن می افزاید . اصول هر کدام از دستگاه های صوتی در آن است که از یک سری ورودی صدا را می گیرند و پس از انجام

معرفی ولوم های میکروفن روی میکسر

معرفی ولوم های میکروفن روی میکسر اجزای پری کامل: در ردیف میکروفونی که به دستگاه وصل می کنید چندین ولوم وجود دارد که هر کدام کارایی خاص خود را دارند.