کاربرد ویدیو وال در کنفرانس و همایش و اتاق جلسات

کاربرد ویدیو وال در کنفرانس و همایش  و  اتاق جلسات اتاق جلسات هیئت مدیره مدرن که در زمان واقعی همراه با روز رسانی اطلاعات، همکاری چند سایت و ویدئو کنفرانس تعریف میشود نیاز به نمایشگرهای بزرگ با کیفیت بالا که خاصیت تقسیم بندی صفحه نمایش و نشان دادن اطلاعات یا تصاویر در بخش های تقسیم شده را دارا باشد را مطرح می کند.  این شرکت با ارائه محصولات متنوع این