اتصال باند به پاور یا پاور میکسر

اتصال باند به پاور یا پاور میکسر قبل از اتصال باید وات مداوم باند و پیک خروجی و اُهم باند را باید در نظر گرفت وات مداوم = همان وات واقعی باند است پیک خروجی = حداکثر توان لحظه ای که یک باند میتواند تحمل کند است که اکثراً پشت باند ها ثبت شده است مثلا : ۸ ohm/ 500 watts peak / 2000 w حالا نسبت به توان خروجی

نحوه سری کردن میکسرها

نحوه سری کردن میکسرها برای خروجی گرفتن از میکسر صدا نخست باید خروجی های اصلی و خروجی های جانبی میکسر که در اختیار اپراتور دستگاه قرار دارد را شناخت. هر میکسری امکانات خاص خودش را دارد و بیشتر میکسرها تقریبا از نظر ورودی و خروجی غالبا شبیه یکدیگر هستند. اپراتور بسته به نیاز خود و امکاناتی که در اختبار دارد از میکسر خروجی میگیرد. قبل از نصب سیستم صوت ابتدا