اتصال چندین نمایشگر از طریق daisy chain

اتصال چندین نمایشگر از طریق daisy chain مشاغل می توانند بدون افت کیفیت و با استفاده از قابلیت multi-streamDisplayPort(DP) 1.2 چندین نمایشگر را به یکدیگر وصل کنند. سری DMD از قابلیت daisy chian با (High-bandwidth DigitalContent Protection (HDCP برخوردار است. به کمک HDCP daisy chain این مدل می تواند بدون نیاز به پخش کننده HDCP یا کامپیوتر خارجی، محتوای HDCP مانند، LiveTV و یا Bluray Disc را نمایش دهد. HDCP daisy