نحوه اتصال افکتور به میکسر

نحوه اتصال افکتور به میکسر افکتور یک نوع پرسسور جانبی است که برای میکسر یا پاورمیکسرهای فاقد افکت مناسب وقابل قبولی هستند استفاده می شود. برای متصل کردن افکتور به میکسر اصلی ابتدا باید خروجی وورودی افکتور ومیکسر را بررسی کنید و نسبت به نوع کانکتورهای افکتور ازکابهای رابط استفاده کنید، سعی کنید از کانکتورهای مرغوب برای کابهای رابط استفاده کنید .برای اضافه کردن افکت به صدای اصلی باید از