آیا گوش کردن به موزیک با صدای زیاد مضر است؟

آیا گوش کردن به موزیک با صدای زیاد مضر است؟ شما از آن دسته از کسانی هستید که برای مدت زمانی طولانی به شنیدن موسیقی می پردازید، پس باید ریسک مبتلا شدن به ناشنوایی را به جان بخرید! اگر شما جزء افرادی هستید که روزانه چندین ساعت با هدفونی در گوش و با صدای بلند موسیقی گوش می دهند، باید نگران قدرت شنوایی خودتان بشوید! در حال حاضر خطر ناشنوایی نزدیک