دستگاه فاندانگو ( فاندانگوس )را بشناسید.

فاندانگوس در حقیقت یک فرم موسیقایی با ویژگیهای موسیقی محلی ( فولکلور ) اسپانیایی ست که تحت تأثیر موسیقی فلامنکو تغییر یافته و بصورت یکی از پالوهای فلامنکو در آمده . فاندانگوس انواع مختلفی دارد که غالباً بر اساس محل جغرافیایی پیدایش شان نام گذاری و تفکیک می شوند… کلمه « فاندانگو » را بر گرفته از لغت پرتغالی « فادو » (Fado ) که نوعی رقص و آواز سنتی