معرفی پاورسافت

معرفی پاورسافت نمایه شرکت Powersoft درزمینه ی خدمات کامپیوتری-مخابراتی برای مدیریت ناوگان و همچنین در بازارلوازم  صوتی حرفه ای   پیشرو  است. به دو واحد کسب و کارسازماندهی شده است ، که هر دو بادارایی های یکسان هدایت  شده اند – تحقیق و پژوهش و فن آوری به عنوان ابزار – شورو اشتیاق به عنوان یک موتورمحرک – رضایت مشتری به عنوان  هدف نوآوری، پایداری، قابلیت اطمینان بودن، شور و شوق،

آمپلیفایر پاورسافت

آمپلیفایر پاورسافت سری کا سری کا نماد برتری تکنولوژی های پاورسافت است و درزمره ی آمپلیفایرهای کلاس بالای بازه های صوتی سراسری و حرفه ای رده بندی می شود. این محصولات شش مدل متنوع ۲ x 2400 W/ch @ 4 Ω تا ۲ x 9000 W/ch @ 2 Ω را به مشتریان خود ارائه می کند.این سری محصولات همچنان رده ی اول سهام را بخود اختصاص داده و مرحله ی