تقویت‌کننده گیتار

تقویت‌کننده گیتار آمپلی فایر یا تقویت کننده های الکترونیکی در موسیقی برای تقویت صدای سازهای پیکاپ داری مانند گیتار الکتریک، گیتار باس، ویولون و … استفاده می شود. عملکرد دستگاه