آموزش DJ به زبان ساده

آموزش DJ به زبان ساده اکنون دی جی های بیشتری نسبت به قبل هستند. بافناوری و ظهور عصر دیجیتال شروع به کار به عنوان DJ /تولید کننده را آسان تر از همیشه شده است. متاسفانه، ممکن است به سادگی دراختیارداشتن آهنگ های داغ، بهترین تکنیک های DJing در جهان، میکس های منحصر به فرد برای پلی کردن در مجموعه خود،