ضبط صدا با کامپیوتر

ضبط صدا با کامپیوتر استودیوهای ضبط در دنیای مجازی کامپیوتر، به اندازه‌ی کافی واقعی هست و با آن آشنایی داریم، ولی باید با اطلاعات کافی به سراغ آن‌ها رفت تا بتوان بهترین نتیجه را از آن‌ها گرفت.