مدار آمپلیفایر ۲۰۰۰ وات

مدار آمپلیفایر ۲۰۰۰ وات این مدار که تحت عنوان “قویترین تقویت کننده غیر خطی صوتی جوانان” بهش عنوان گیگانت رو داده اند،۲۰۰۰وات خطاب شده ،که هم تو مجله الکتور و هم سایت غیر اداری شرکت DIY موجوده،با وجود پیچیدگی،امیدوارم انتظارات بعضی دوستان را برطرف کنه (نه از جهت ساخت،هرچند کاملا عملیه،بلکه از این لحاظ که مدارات با وات بالا رو نمیشه بعنوان اولین پروژه شروع کرد) تغذیه ۸۵ نامتقارن و