آموزش لحیم کاری قطعات الکترونیکی

آموزش لحیم کاری قطعات الکترونیکی الکترونیک می دانید که بدون روغن لحیم، لحیم هیچگاه خود را به مس پشت فیبر نمی گیرد، روغن لحیم باعث شادابی لحیم می شود و مایه تمرکزّ آن است و قدرت جذب آن را بالا می برد.