طراحی مدار

طراحی مدار الکترونیک فرایند طراحی مدار می‌تواند دامنه وسیعی همچون طراحی سیستمهای الکترونیکی پیچیده، ترانزیستورها ویا مدارهای مجتمع داشته باشد. برای طراحی‌های ساده، این فرایند می‌تواند توسط یک نفر و بدون برنامه یا طبق ساختاری دقیق صورت بگیرد اما برای طراحی‌های پیچیده تر تیمهایی از مهندسان، برنامه ریزی دقیق و شبیه سازی‌های کامپیوتری مورد نیاز خواهد بود.

لحیم کاری SMD

لحیم کاری SMD آموزش لحیم کاری قطعات اس ام دی SDM به صورت تصویری

آموزش لحیم کاری قطعات الکترونیکی

آموزش لحیم کاری قطعات الکترونیکی الکترونیک می دانید که بدون روغن لحیم، لحیم هیچگاه خود را به مس پشت فیبر نمی گیرد، روغن لحیم باعث شادابی لحیم می شود و مایه تمرکزّ آن است و قدرت جذب آن را بالا می برد.