روشهای ضبط صدا با Zoom H6

روشهای ضبط صدا با Zoom H6 ۱٫ رکورد بصورت استریو ۲٫ رکورد بصورت مولتی ترک ۱٫ دراین روش شما هم میتوانید صدای اصلی جلسه را با همان تنظیمات وافکت بصورت استریو رکورد کنید. ۲٫ دراین روش لاین های ورودی رابصورت مجزا تا ۶ترک میتونید رکورد کنین هم بصورت مونو خام و بدون افکت وهم بصورت افکت دار واستریو. رکورد بصورت استریو دراین روش قبل از هرکاری تنظیمات رکوردر را بررسی