آشنایی با کمپرسور

کمپرسور چیست؟ جهت درک بهتر کارکرد کمپرسور ابتدا باید با مفهوم دینامیک رنج (dynamic range) آشنا شویم. در مسائل مربوط به صدابرداری و موسیقی به این اصطلاح بسیار بر خواهید خورد. داینامیک رنج به اختلاف بین کمترین (یا ساکت‌ترین) و بلندترین میزان صدای تولید شده توسط یک منبع صوتی گویند. یک کمپرسور دستگاهی است که داینامیک رنج سیگنال صوتی را کاهش و کنترل می‌کند. اولین فاکتور اصلی دستگاه کمپرسور آستانه