انتخاب میکروفن کنفرانس

سیستم کنفرانس ( میکروفون کنفرانس ) جهت کنترل دقیق جلسات ، همایش و کنفرانس از سیستم کنفرانس استفاده می شود. از مزایای سیستم کنفرانس می توان به کنترل دقیق جلسات ، کنترل زمان ، رضایت شرکت کننده ها ، کاهش خستگی جلسه ، کاهش نیروی انسانی و بالا رفتن کیفیت جلسه نام برد . در طراحی سیستم صوت سالن کنفرانس استانداردهای لازم باید رعایت شود . طراحی سیستم کنفرانس باید