آشنایی با داب استپ

Dubstep سبک پرطرفدار داب استپ، ژانری از موسیقی رقص الکترونیک است . این ژانر در دهه ۹۰ در جنوب انگلستان متولد شد .ویژگی بارز این سبک استفاده از ادوات درام با همراهی پترن هایی از سازهای کوبه ای می باشد که صرفا از الگوی زمانبندی ۴/۴ تبعیت نمیکند. همچنین لاین بیس و ساب بیس با بهره گیری از صداهای خشن در کنار صداهای لطیف احساس جدیدی را به شنوده ی