آمپلیفایر Powersoft M50Q

مشاهده همه 2 نتیجه

 • ضریب میرایی Damping Factor

  Powersoft M50Q

  Powersoft M50Q Touring/Installation Power Amplifier, 1,250 Watts x 4 at 4 Ohms

   

 • ضریب میرایی Damping Factor

  Powersoft M50Q HDSP+ETH

  Powersoft M50Q Touring/Installation Power Amplifier, 1,250 Watts x 4 at 4 Ohms