آمپلیفایر Powersoft M14D

مشاهده همه 1 نتیجه

  • ضریب میرایی Damping Factor

    Powersoft M14D

    Powersoft M14D Touring/Installation Power Amplifier, 700 Watts x 2 at 4 Ohms