نمایش یک نتیجه

 • میکروفن دو دستی بیسیم IU-2082

  تومان640,000

  دارای 20 کانال رمزنگاری شده ضد نویز
  60 متر برد واقعی بدون افت کیفیت
  هرتز دارای رنج فرکانسی 50-16000 هرتز

  میکروفن دو دستی بیسیم IU-2082

  تومان640,000

  دارای 20 کانال رمزنگاری شده ضد نویز
  60 متر برد واقعی بدون افت کیفیت
  هرتز دارای رنج فرکانسی 50-16000 هرتز

  دسته: , .
  نمایش سریع
 • میکروفن بیسیم تک دستی IU-1017

  تومان440,000

  میکروفن بیسیم تک دستی IU-1017

  تومان440,000
  دسته: , .
  نمایش سریع
 • میکروفن بیسیم دو هدست IU-1019

  تومان885,000

  single channel wireless microphone designed for multi-channel wireless pickup using the occasion to provide rapid installation design. A full range of four-channel, dual-channel, single channel wireless microphone receivers available. Four-channel receiver is pre-stack machine to use more than two frequencies can transmit stable audio carrier signal is more than 60 meters visibility. The panel has separate “ACT” and “SCAN” button.

  میکروفن بیسیم دو هدست IU-1019

  تومان885,000

  single channel wireless microphone designed for multi-channel wireless pickup using the occasion to provide rapid installation design. A full range of four-channel, dual-channel, single channel wireless microphone receivers available. Four-channel receiver is pre-stack machine to use more than two frequencies can transmit stable audio carrier signal is more than 60 meters visibility. The panel has separate “ACT” and “SCAN” button.

  دسته: , .
  نمایش سریع
 • میکروفن بیسیم دو دستی IU-1019

  تومان915,000 تومان885,000

  single channel wireless microphone designed for multi-channel wireless pickup using the occasion to provide rapid installation design. A full range of four-channel, dual-channel, single channel wireless microphone receivers available. Four-channel receiver is pre-stack machine to use more than two frequencies can transmit stable audio carrier signal is more than 60 meters visibility. The panel has separate “ACT” and “SCAN” button.

  میکروفن بیسیم دو دستی IU-1019

  تومان915,000 تومان885,000

  single channel wireless microphone designed for multi-channel wireless pickup using the occasion to provide rapid installation design. A full range of four-channel, dual-channel, single channel wireless microphone receivers available. Four-channel receiver is pre-stack machine to use more than two frequencies can transmit stable audio carrier signal is more than 60 meters visibility. The panel has separate “ACT” and “SCAN” button.

  دسته: , .
  نمایش سریع
 • میکروفن بیسیم دو دستی IN-2077

  تومان1,140,000

  میکروفن دو دستی

  دارای 2000 کانال قابل تنظیم

  ست کردن سریع تر با استفاده از IR

  60 متر برد واقعی بدون نویز

  میکروفن بیسیم دو دستی IN-2077

  تومان1,140,000

  میکروفن دو دستی

  دارای 2000 کانال قابل تنظیم

  ست کردن سریع تر با استفاده از IR

  60 متر برد واقعی بدون نویز

  دسته: , .
  نمایش سریع
 • میکروفن بیسیم دستی یقه ای IN-2077

  تومان1,140,000

  میکروفن تک دستی تک هدست ICM
  دارای 2000 کانال قابل تنظیم
  ست کردن سریع تر با استفاده از IR
  60 متر برد واقعی بدون نویز

  میکروفن بیسیم دستی یقه ای IN-2077

  تومان1,140,000

  میکروفن تک دستی تک هدست ICM
  دارای 2000 کانال قابل تنظیم
  ست کردن سریع تر با استفاده از IR
  60 متر برد واقعی بدون نویز

  دسته: , .
  نمایش سریع
 • میکروفن بیسیم دو دستی دو یقه ای IN-4010

  تومان2,080,000

  میکروفن بیسیم دو دستی دو یقه ای IN-4010

  تومان2,080,000
  دسته: , .
  نمایش سریع
 • میکروفن بیسیم دو یقه ای دو هدست IN-4015

  تومان2,080,000

  میکروفن 2 یقه ای 2 هدست ICM

  دارای 2000 کانال قابل تنظیم

  ست کردن سریع تر با استفاده از IR

  60 متر برد واقعی بدون نویز

  میکروفن بیسیم دو یقه ای دو هدست IN-4015

  تومان2,080,000

  میکروفن 2 یقه ای 2 هدست ICM

  دارای 2000 کانال قابل تنظیم

  ست کردن سریع تر با استفاده از IR

  60 متر برد واقعی بدون نویز

  دسته: , .
  نمایش سریع
 • میکروفن چهار دستی بیسیم IN-4015

  تومان2,080,000

  میکروفن 4 دستی ICM

  دارای 2000 کانال قابل تنظیم

  ست کردن سریع تر با استفاده از IR

  60 متر برد واقعی بدون نویز

  میکروفن چهار دستی بیسیم IN-4015

  تومان2,080,000

  میکروفن 4 دستی ICM

  دارای 2000 کانال قابل تنظیم

  ست کردن سریع تر با استفاده از IR

  60 متر برد واقعی بدون نویز

  دسته: , .
  نمایش سریع
 • ایر مانیتور بیسیم IN-101

  تومان1,380,000

  ایر مانیتورینگ  ICM

  دارای ترنسمیتر رک مونت

  دارای صفحه نمایش بر روی ترنسمیتر و بادی پک جهت تنظیم آسان فرکانس

  دارای برد ضد نویز – 80 متر برد واقعی

  کیفیت بالای پخش صدا ، طراحی ارگنومیک بدون ایجاد خستگی

  ایر مانیتور بیسیم IN-101

  تومان1,380,000

  ایر مانیتورینگ  ICM

  دارای ترنسمیتر رک مونت

  دارای صفحه نمایش بر روی ترنسمیتر و بادی پک جهت تنظیم آسان فرکانس

  دارای برد ضد نویز – 80 متر برد واقعی

  کیفیت بالای پخش صدا ، طراحی ارگنومیک بدون ایجاد خستگی

  دسته: , .
  نمایش سریع