MIDI Message

MIDI Message

MIDI Message

ميدي داده ­هاي مربوط به اجراي موسيقي را به صورت ديجيتال ‌بين دستگاه­هاي مرتبط و به شكل رشته­ هاي پيام ميدي در يك خط منفرد ميدي با سرعت  ۲۵/۳۱ (بيت/ثانيه) مبادله مي­ کند. اين داده­ ها تنها در يك خط ميدي منفرد و در يك جهت از يك منبع واحد به مقصد قابل انتقال است.براي مقدور ساختن تبادل­هاي دو طرفه‌، بايد از خط داده ميدي دوم بهره برد تا داده­ ها را مجدداً به دستگاه نخست پس فرستاد. پيام­هاي ميدي، از گروه­هاي ۸ بيتي لغات (موسوم به بايت) تشكيل شده­ اند كه به صورت سري (Serial) منتقل مي­  شوند تا مجموعه­ اي از دستورالعمل­ها را به يك يا همه دستگاه­هاي ميدي درون سيستم برسانند. تنها ۲ گونه بايت داريم كه توسط مشخصه­ هاي ميدي تعريف شده­اند: «بايت وضعيت» و «بايت داده»

«بايت وضعيت» به عنوان عاملي براي شناسايي تعريف شده است تا به دستگاه دريافت كننده موقعيت تابع خاص ميدي و كانال مورد نظر را اعلام کند. داده انتقالي توسط «بايت داده» و به صورت مقادير عددي واقعي همراه با «بايت وضعيت» كُد مي شود.

اگر چه يك بايت از ۸ بيت تشكيل شده است، مهم­ترين بيت MSB يا همان بيت باينري­ ای است كه در منتهي­ اليه سمت چپ لغت قرار دارد و صرفاً براي شناسايي نوع بايت استفاده مي­شود. در «بايت وضعيت» اين بيت MSB همواره عدد يک است در حالي­كه در «بايت داده» همواره صفر است.

براي مثال، يك پيام۳ بايتي شروع Note-On (كه براي مشخص كردن آغاز نُت ميدي است) به صورت باينري ممكن است به يكي از صورت­هاي نمايش داده شده در زير خوانده شود. لذا، يك پيام ۳ بايتي خروج به صورت (۱۰۰۱۰۱۰۰) (۰۱۰۰۰۰۰) (۰۱۰۱۱۰۰۱) دستورالعمل­هايي كه صادر خواهد كرد عبارتند از: «‌انتقال پيام Note-Out روي كانال شماره ۵ ميدي، با استفاده از نت كليد شماره ۶۴ در سرعت حمله» (سطح حجم نت ۸۹)

MIDI Message

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *