ضریب میرایی Damping Factor

ضریب میرایی Damping Factor

ضریب میرایی Damping Factor

ضریب میرایی در تقویت کننده های قدرت، مشخص شده میرا شدن امواج برگشتی از بلندگوست. تصور کنید یک صدای فرکانس پایین و بلند به ووفر بلندگویی برسد. ووفر پس از قطع صدا از حرکت متوقف نشده و به حرکت خود ادامه می دهد. ضریب میرایی مشخص می کند که تقویت کننده چقدر در متوقف کردن ووفر توانا است. اگر ضریب میرایی در تقویت کننده ای کم باشد،  پس از پخش یک صدا از بلندگو از حرکت متوقف نشده و آن را با صداهای بعدی ترکیب می شود. در نتیجه در بازه فرکانس بم صداها مبهم می شود.

صدمه به تقویت کننده از دیگر مشکلاتی است که از پایین بودن ضریب میرایی ناشی می شود. به همین دلیل است که بیشتر تقویت کننده های چینی در اتصال به بلندگوهای قوی با وجود رعایت توان مستمر و پیک، صدمه می بینند.

پارامتر ضریب میرایی از نظر ایده آل باید بی نهایت باشد. در واقعیت، مقدار این عدد در تمام بازه فرکانسی نباید کمتر از ۳۰۰۰ باشد. توجه داشته باشید که این پارامتر در فرکانس های بم که اهمیت ویژه ای دارند، کمتر است.

ضریب میرایی Damping Factorخرید پاورآمپلی فایر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *