جهت وری Directivity

جهت وری Directivity

جهت وری Directivity

یکی از عوامل مهم در بازدهی صدای سیستم های صوتی جهت وری آنهاست. افزایش جهت وری علاوه بر افزایش بازدهی، بر روی کیفیت صدا در سالن ها نیز موثر است. دلیل این موضوع انتشار مستقیم صدا به طرف مخاطبان خواهد بود, در نتیجه صدای کمتری به دیوارهای اطراف برخورد می کند. این موضوع انرژی اتلافی در سالن ها را کاهش می دهد. به علاوه به این دلیل که غالب صدایی که شنوندگان می شوند صدای مستقیم است، شفافیت صدا بیشتر خواهد شد. همانطور که گفته شد، در صورتی که جهت وری یک سیستم صوتی افزایش پیدا کند بیشتر صدایی که شنوندگان دریافت می کنند صدای مستقیم خواهد بود. پارامتر آکوستیکی که برای ارزیابی میزان صدای مستقیم به کار می رود، نسبت صدای مستقیم به واخنا (Direct to ratio reverberant) است. همچنین این پارامتر ابزار مغز برای تخمین فاصله تا منبع صداست. کاهش این عدد به این معنی است که غالب صدای رسیده به مخاطب صدای واخنا ( صدای اتاق ) خواهد بود. در نتیجه مغز تصور می کند که از منبع صدا فاصله گرفته است.

جهت وری در بلندگوها با فرکانس رابطه مستقیم دارد. به این معنی که با افزایش فرکانس ، جهت وری نیز افزایش می یابد.همانطور که در گذشته دیدید یکی از راه های افزایش جهت وری خطی کردن بلندگوها ( در لاین اری ها ) بود .  در رابطه با فرکانس های پایین  ( ساب ووفرها ) دستیابی به جهت وری مناسب دشوار است . در نتیجه باید به دنبال روش های دیگری برای کالیبراسیون آنها باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *