اصطلاحات فنی صدابرداری

اصطلاحات فنی صدابرداری

اصطلاحات فنی صدابرداری

 اصطلاحات فنی صدابرداری

Acoustic Absorptionجذب آکوستیک
خاصیت در آشامیدن صوت در هر ماده می باشد . با واحد سابین اندازه گیری می شود.۱ Sabine برابر است با میزان جذب ۱ متر مربع از سطحی که همه انرژی وارده را جذب می کند.
 

Acoustic Feedbackبازخورد آکوستیک
صدای ممتدی که وقتی جریان خروجی تقویت کننده صوت بازخور پیدا میکند در جریان ورودی آن بوجود می آید.
 
Acoustical Energy– انرژی آکوستیکی
انرژی شامل امواج نوسانی از فشار که امواج صوتی اتلاق می شوند .
 
Acoustics– آکوستیک
مطالعه و بررسی کردن صوت ، علم تولید ، اثرات و انتقال امواج صوتی درون محیط های گوناگون و بررسی اثرات جذب ، شکست ،داخل شدن ،انعکاس و تجزیه آن.
 
Audio Frequency Spectrumطیف فرکانس شنوایی
باندفرکانس های نا هموار گسترده شده بین Hz20 تا  kHz20 که در بر دارنده گستره کامل شنوایی می باشد.
 
AWG(American Wire Gauge)
مخفف مقیاس آمریکایی اندازه گیری سیم . استانداردی برای اندازه گیری قطر سیم که معمولا در مدار های الکتریکی استفاده می شود.
عدد بالاتر AWG  نشاندهنده کمتر بودن ضخامت رسانا می باشد. برای سیم های برق باید اعداد پایینتر را انتخاب کرد و برای سیم های حامل سیگنال اعداد بالاتر باید انتخاب شود .
 
Bandpass  – باند عبور
فیلتری ۲ قسمتی که فرکانس های بالا و پایین را قطع می کند وبه باند فرکانس های بین دو حد اجازه عبور می دهد.
 
Bandwidth  – پهنای باند
بازه فرکانس واکنش بین فرکانس های پایینتر و بالا تر از حدود که سیگنال های صوتی عبور می کند از یک وسیله الکتریکی یا رسانا که سیگنال در حدود ۳ dB را rolled off  می کند.
Barium Ferrite
جسم آهن ربایی اسپیکر که از آلیاژ فلزی مرکب از آهن و باریم دست شده تا نیروی مغناطیسی (جذب) را افزایش دهد .
 
Basket
چارچوب محکم اسپیکر که تمامی اجزای آن را محافظت می کند.
 
Bass
بازه فرکانس های پایین صوتی ، به طور معمول زیرHz  ۵۰۰.
 
Bass Reflex
محوطه خالی شده ای که اجازه کنترل امواج صوتی متشعشع شده از عقب را می دهد.
 
Boost
ارتقا دادن
 
Bridging
ترکیب دو خروجی از آمپلی فایر برای استفاده به عنوان یکی ورودی، معمولا به woofer ،که تامین میکند افزایش در قدرت خروجی (وات) لازم برای دوباره سازی فرکانس های پایین تر در سطوح بالاتر ولوم.
 
Baffle
قطعه تخته صافی که امواج صوتی جلویی و عقبی تولید شده بوسیله ووفر را جدا می کند.
بعضی اوقات بافل برای معنی دادن استفاده می شود، به چارچوب یا صفحه تخت جلویی که اسپیکر بر روی آن نصب شده است .

Capacitor خازن
۱-    (قطبی شده ،پولاریزه) یک المان از مدار الکتریکی که برای ذخیره موقتی شارژ استفاده می شود؛ عموما از دو صفحه فلزی که جدا شده بوسیله دی الکتریک تشکیل شده است.
۲-    (قطبی نشده ، غیر پولاریزه) یک مولفه متقاطع که برای فیلتر کردن فرکانس های پایینتر و اجازه عبور دادن به فرکانس های بالاتر استفاده می شود.

Coil (Choke, Inductor) – مارپیچ ،واسطه القا ،محدود کننده
یک مولفه متقاطع که برای فیلتر کردن فرکانس های بالاتر و اجازه عبور دادن به فرکانس های پایین تر استفاده می شود.
 
Cone مخروط شکل، قیفی
به متداول ترین شکل برای سطوحی از اسپیکرها که تشعشع می کنند و بخشی که هوا را به حرکت در می آورد اتلاق می شود.
 
Crossover Frequencies فرکانس های متقاطع
فرکانس هایی که سیگنال های صوتی را در یک شبکه متقاطع فعال یا غیر فعال تقسیم می کند، با هرتز بیان می شود.
Damping Factor فاکتور تعدیل کنندگی
نسبت بار مجاز مقاومت ظاهری به مقاومت ظاهری ورودی آمپلی فایر می باشد. به طوریکه مقدار بالاتر آن به معنی کاراتر بودن آمپلی فایر در کنترل حرکت های ناخواسته کویل اسپیکر می باشد .
فاکتور تعدیل بالا برای اسپیکر های بزرگی ضروری است که bass را دوباره سازی می کنند.
 
Distortion  – تحریف
صدایی که به روشی تعدیل یا تغییر پیدا کرده ، با در صدی از سیگنال کل اندازه گیری می شود.
 
Double DIN
ارتفاع آن دو برابر ابعاد DIN  استاندارد و پهنای آن پهنای DIN  استاندارد می باشد.
 
Dust Cover/Cap
قسمتی از اسپیکر که اجسام خارجی را از افتادن درون کویل صدا محافظت می کند و می تواند حرکت اسپیکر را به تاخیر اندازد.

Dynamic Noise Reduction (DNR)
یک (signal processing circuit) جریان فرایندی سیگنال که سطح فرکانس های بالا (خش خش) را کاهش می دهد. برعکس کاهش دهنده نویز دالبی ،DNR  نیاز به هیچ فرایندی در حین ضبط کردن ندارد.
 
Equalizerبرابر کننده
مولفه ای که برای تغییر دادن تعادل فرکانس یک سیگنال صوتی طراحی شده است.
Faderمحو کننده
کنترلی که سطوح مرتبط ولوم اسپیکر های جلویی و عقبی را برای سیستم دارای ۴ اسپیکر یا برای خروجی های جلویی و عقبی pre-amplifier تنظیم می کند.
 
Farad فاراد
واحد اصلی ظرفیت خازن، خازن وقتی مقدار ۱ فاراد دارد که بتواند ۱ کولن شارژ وقتی یک ولت اختلاف پتانسیل در میان صفحات آن می باشد ذخیره کند.
 
Fidelity  – وفاداری
عبارتی که برای بیان دقت ضبط کردن ، دوباره سازی و کیفیت عمومی فرایند های صوتی استفاده می شود.
 
Flat Frequency Response  
عبارتی برای مدار یا سیستم صوتی که می تواند عبور دهد سیگنال های صوتی را که بیش از ۱ dB± متغیر نیستند و معمولا بین Hz20 تا ۲۰kHz قرار دارند و در غیر اینصورت مشخص هستند.
 
Free Air Response
فرکانسی که در آن یک اسپیکر به طور طبیعی تشدید (رزونانس) می کند.
 
Gain
میزانی از تقویت که در یک مدار استفاده می شود.
 
Ground
یک خط الکتریکی با پتانسیل الکتریکی مشابه با شاسی وسیله نقلیه ، معمولا ۱۲ ولت DC منفی.
 
Harmonic
یک بالاتر از تون (قوی تر از نت) یا پایینتر از تون (ضعیف تر از نت) که نشاندهنده ویژگی های نت می باشد.
 
High Pass Filter
شبکه ای از اجزا که برای تقلیل دادن همه فرکانس های زیر یک فرکانس از پیش تعیین شده استفاده می شود. فرکانس های بالای نقطه قطع بدون هیچ تغییر عبور می کنند.
IASCAInternational Auto Sound Challenge Association
 
Low Pass Filter
شبکه ای از اجزا که برای تقلیل دادن همه فرکانس های بالای یک فرکانس از پیش تعیین شده استفاده می شود. فرکانس های زیر نقطه قطع بدون هیچ تغییر عبور می کنند.
 
Magnet
وسیله ای که دارای توانایی جذب و دفع کردن قطعات آهن و دیگر مواد مغناطیسی می باشد.
مگنت های اسپیکر یک میدان مغناطیسی ایستا ایجاد می کنند بنابراین وقتی کویل انرژی مغناطیسی ایجاد می کند این انرژی بوسیله مغناطیس ایستا جذب یا دفع می شود.
 
Magnetic Flux
خطوط مغناطیسی نیرو تولید شده در منطقه اطراف یک جریان الکتریکی یا مگنت.
 
MECP  – Mobile Electronics Certification Program
 
 Midbass
فرکانس های غیر یکنواخت بینHz  ۱۰۰ تاHz  ۳۰۰ .

MOSFET Power Supply
تامین کننده نیروی برق که از ترانزیستور های MOSFET برای تبدیل Dc  به Ac استفاده می کند، استحکام گرمایی بالا تر و تعویض جریان دقیق تری دارد.
 
Octave
۱-    فاصله بین ۸ درجه diatonic بین دو صدای موسیقی.
۲-    دو برابر شدن یا نصف شدن فرکانس ها ،Hz1000یک اکتاو بالاتر از۵۰۰HZ است.
Ohm
واحد مقاومت ظاهری و مقاومت الکتریکی ، یک اهم مقدار مقاومتی است که ۱ولت اختلاف پتانسیل در عبور جریان ۱ آمپری را حفظ می کند.
 
Power Handling Capability
ماکزیمم مقدار نیروی برق که براحتی با سیستم اسپیکر تطبیق پیدا می کند بدون آنکه صدمه ای بزند.و بسته به فرکانس و طول زمانی که سیگنال ظاهر می شود ممکن است تغییر کند.
 
Pre-amplifier (pre-amp)
مداری که سیگنال های کوچک را گرفته و آنها را تقویت می کند برای آنکه آمپلی فایر نیروی برق را برای تقویت های بعدی تغذیه کند. شامل کنترل هایی برای صدا ،تنظیم کردن صدا و تعادل کانال ها است.
 
Midrange Driver
یک اسپیکر که به طور ویژه برای دوباره سازی فرکانس ها در میانه پهنای باند شنوایی طراحی شده است ، معمولا بین ۳ تا ۸ اینچ قطر آن است معمولا به آن یک پایین آورنده فرکانس در یک مجموعه جدا از هم اتلاق می شود.
 
MOSFET
نوعی از ترانزیستورهای field-effect   که کنترل می شود توسط ولتاژ بجای جریان، مانند ترانزیستور دو قطبی.
MOSFET  به طور قابل توجهی سرعت سویچ کردن بالاتری نسبت به ترانزیستور دو قطبی دارد.
 
Polypropylene
ماده ای مبتنی بر پلاستیک که عمدتا در قسمت مخروطی اسپیکر استفاده می شود به خاطر استحکام ، تعدیل کنندگی و مقاومت در مقابل شرایط ناملایم محیطی.

Q
نسبت واکنش به مقاومت در یک مدار سری ، یا نسبت مقاومت به واکنش در مدار موازی .
 
Q
تعدیل کنندگی نسبی یک بلند گو.
 
RMS  – Root Mean Square
 
Sealed Enclosure  – چارچوب مهر و موم شده
نوعی محفظه اسپیکر که به فشار ایجاد شده توسط موج عقبی اجازه ترک محفظه را نمی دهد.
 
 
Sensitivity (loudspeaker sensitivity)  – حساسیت
سطح فشار صوتی که اسپیکر تولید می کند وقتی با یک نیروی برق ورودی تغذیه می شود اندازه گیری می شود در فاصله ای معین بری محور مستقیم بر جلوی اسپیکر ، معمولا با dB spl  در فاصله ۱ متر و سیگنال ورودی ۱ وات مشخص می شود.
 
Slope  
سرعت بالا بردن یا تضعیف که با تغییر دسیبل ها در هر اکتاو بیان می شود.
 
Signal-to-Noise Ratio (S/N)
نسبت سطح سیگنال مطلوب به سطح نویز نامطلوب .در مقیاس دسیبل اندازه گیری می شود .
 
Sound Pressure Level (SPL)
مقیاس آکوستیکی اندازه گیری انرژی صوت . معمولا با واحد dB spl  بیان می شود.
 
Total Harmonic Distortion (THD)
سرو صدا مرتبط با سیگنال در واحد dB  به عنوان در صدی از آن.
 
Voice Coil
فنری از سیم که پیچیده شده دور یک لوله و وصل شده به مخروط اسپیکر یا پیش راننده دیافراگم تبدیل به الکترومغناطیس می شود وقتی سیگنال صوتی ظاهر شود و در تعادل با یک مگنت دائمی می باشد که موجب لرزش دیافراگم یا مخروط اسپیکر می شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *