در حال نمایش 33–44 از $d نتیجه

 • Quad Phase

  تومان1,200,000

  ADJ’s Quad Phase 10W “4-in-1″ quad color LED moonflower uses TRI LED technology to bring you brilliant, razor sharp beams of light. Expect a great assortment of programmable modes and features.

  quadphase2jpg.jpg_20

  Quad Phase

  تومان1,200,000

  ADJ’s Quad Phase 10W “4-in-1″ quad color LED moonflower uses TRI LED technology to bring you brilliant, razor sharp beams of light. Expect a great assortment of programmable modes and features.

  دسته: .

 • Switch UC3 Controller

  تومان120,000

  کنترل UC3 دارای چندین حالت اجرای مختلف، به عنوان مثال سریع، آهسته، صوتی، دستی و… می باشد .با این کنترل می توانید بسیاری از تجهیزات ADJ را کنترل نمایید.

  uc3

  Switch UC3 Controller

  تومان120,000

  کنترل UC3 دارای چندین حالت اجرای مختلف، به عنوان مثال سریع، آهسته، صوتی، دستی و… می باشد .با این کنترل می توانید بسیاری از تجهیزات ADJ را کنترل نمایید.

  دسته: .

 • Micro Image RGB

  تومان680,000 تومان650,000

  لیزر خطی سه بعدی – سه رنگ قرمز, سبز, آبی -کنترل دستی و کنترل توسط موزیک

  micro_image_rgb_01

  Micro Image RGB

  تومان680,000 تومان650,000

  لیزر خطی سه بعدی – سه رنگ قرمز, سبز, آبی -کنترل دستی و کنترل توسط موزیک

  دسته: .

 • MICRO Royal Galaxian

  تومان1,200,000 تومان1,120,000

  میکرو لیزر بارانی در دو رنگ قرمز و آبی با ریموت کنترل
  -دارای حالت های انتخاب
  Auto Mode (built-in programs), or Sound Active Mode -blue : 80mW (650nm) Red : 60mW (450nm)

  MicroRoyal_xlarge

  MICRO Royal Galaxian

  تومان1,200,000 تومان1,120,000

  میکرو لیزر بارانی در دو رنگ قرمز و آبی با ریموت کنترل
  -دارای حالت های انتخاب
  Auto Mode (built-in programs), or Sound Active Mode -blue : 80mW (650nm) Red : 60mW (450nm)

  دسته: .

 • Ruby Royal

  تومان1,150,000

  American DJ’s Ruby Royal offers a fantastic light show all in one box. Just turn it on and let it dance to the music using the sound active mode through it’s built-in laser patterns. Made of durable metal housing and quality manufacturing.

  rubyroyaljpg.jpg_21

  Ruby Royal

  تومان1,150,000

  American DJ’s Ruby Royal offers a fantastic light show all in one box. Just turn it on and let it dance to the music using the sound active mode through it’s built-in laser patterns. Made of durable metal housing and quality manufacturing.

  دسته: .

 • لیزر بارانی Diversa Ray

  تومان1,100,000

  لیزر بارانی و خطی -قابلیت کنترل توسط DMX, Sound Active & Master Slave

  -دارای الگوهای :
  Red laser, Red Laser Pattern – Green Laser Movement, Red Laser Rotation – Red Laser Zoom, Prism R-Prism & Raster

  1223200010_remote1_11

  لیزر بارانی Diversa Ray

  تومان1,100,000

  لیزر بارانی و خطی -قابلیت کنترل توسط DMX, Sound Active & Master Slave

  -دارای الگوهای :
  Red laser, Red Laser Pattern – Green Laser Movement, Red Laser Rotation – Red Laser Zoom, Prism R-Prism & Raster

  دسته: .

 • Royal Sky

  تومان1,200,000

  American DJ Royal Sky is a laser light show in a box with 20 spectacular patterns in one package.

  royalskyjpg.jpg_21

  Royal Sky

  تومان1,200,000

  American DJ Royal Sky is a laser light show in a box with 20 spectacular patterns in one package.

  دسته: .

 • Hypnotic RGB

  تومان1,200,000

  American DJ’s Hypnotic RGB is a portable lighting unit that provides amazing web like effects utilizing red, green, and blue lasers. Easily synchronized with your music, the ADJ Hypnotic RGB will project over any surface of the room, creating a show like no other.

  sh1

  Hypnotic RGB

  تومان1,200,000

  American DJ’s Hypnotic RGB is a portable lighting unit that provides amazing web like effects utilizing red, green, and blue lasers. Easily synchronized with your music, the ADJ Hypnotic RGB will project over any surface of the room, creating a show like no other.

  دسته: .

 • لیزر بارانی MICRO Galaxian

  تومان320,000

  میکرو لیزر بارانی در دو رنگ قرمز و سبز با ریموت کنترل -لیرز سبز 30mW (532nm) Green laser -لیزر قرمز 80mW (650nm) Red laser

  micro_galaxian

  لیزر بارانی MICRO Galaxian

  تومان320,000

  میکرو لیزر بارانی در دو رنگ قرمز و سبز با ریموت کنترل -لیرز سبز 30mW (532nm) Green laser -لیزر قرمز 80mW (650nm) Red laser

  دسته: .

 • Micro star

  تومان750,000

  لیزر بارانی سبز و قرمز با ریموت کنترل -Auto Mode (built-in programs), or Sound Active Mode -لیزر سبز 30mW (532nm) Green laser -لیزر قرمز 80mW (650nm) Red laser

  maia_420bda74b3e790df2440d40c974e0075

  Micro star

  تومان750,000

  لیزر بارانی سبز و قرمز با ریموت کنترل -Auto Mode (built-in programs), or Sound Active Mode -لیزر سبز 30mW (532nm) Green laser -لیزر قرمز 80mW (650nm) Red laser

  دسته: .

 • Galaxian GEM LED

  تومان865,000

  LED دو لنز Moonflower با نور قرمز، سبز، آبی و خروجی به رنگ سفید پرتوهای بالا – 20W maximum – 16 Red, 10 Green, 10 Blue & 10 White

  GalaxianGEMLED_RT2_b1166c8ee56b869749fdeb155e0db86e

  Galaxian GEM LED

  تومان865,000

  LED دو لنز Moonflower با نور قرمز، سبز، آبی و خروجی به رنگ سفید پرتوهای بالا – 20W maximum – 16 Red, 10 Green, 10 Blue & 10 White

  دسته: .

 • MICRO Royal Galaxian

  تومان1,120,000

  میکرو لیزر بارانی در دو رنگ قرمز و آبی با ریموت کنترل -دارای حالت های انتخاب Auto Mode (built-in programs), or Sound Active Mode -blue : 80mW (650nm) Red : 60mW (450nm

  MicroRoyal_xlarge

  MICRO Royal Galaxian

  تومان1,120,000

  میکرو لیزر بارانی در دو رنگ قرمز و آبی با ریموت کنترل -دارای حالت های انتخاب Auto Mode (built-in programs), or Sound Active Mode -blue : 80mW (650nm) Red : 60mW (450nm

  دسته: .